Josef Veselka, MBA

Josef Veselka, MBA47 let, občan Týniště nad Orlicí, povoláním poradce, konzultant, lektor ……., se zaměřením na management sociálních a veřejných služeb

Někde jsem kdysi četl úvahu o tom, která povolání nebo lépe řečeno společenské role nejvíce kazí charakter a mám takový dojem, že role politika tento seznam vedla. Pozoruji dění kolem sebe a při zaměření optiky na převládající politickou kulturu a výsledky práce zvolených zástupců na všech úrovních, musím konstatovat, že na tom asi něco bude. Na druhou stranu musím uznat, že kdo nic nedělá, také nic nezkazí a právo na občasné chybné rozhodnutí učiněné v dobré víře má každý člověk. Myslím si také, že kdo chce kohokoli nebo cokoli kritizovat, musí se pokusit daný stav věcí změnit, což neplatí jen pro politiku. Můj život je spojený s vizí zralého člověka - občana, který skrze svůj individuální rozvoj a odpovědnost přispívá také k rozvoji celku nebo chcete-li společnosti. Výše uvedený princip se pokouším aplikovat i ve svém profesním životě a snažím se se svými spolupracovníky o transformaci a další rozvoj systému sociálních služeb. V podstatě se snažíme o to, aby se k nám občanům stát a jeho vůlí nastavený systém choval slušně i v situacích, kdy musíme řešit mnohdy složité životní situace a nemůžeme se účinně negativním vlivům institucí bránit. Snažíme se o to, aby byla vždy zachována naše individualita a důstojnost, respektována naše vůle a dostupná podpora byla profesionální, tedy zaměřená na člověka jako jedince, nikoli institucionální (nerespektující svéráz a jedinečnost každého člověka, aplikující plošná řešení na všechny situace).

Do voleb jdu s přesvědčením, že skrze program Nezávislého sdružení Nové Týniště mohu realizovat své vize a přispět tak k rozvoji města, kde od narození žiji, a není mi jedno, jak bude tento domovský prostor „tvarován“ a spravován v budoucnosti. Moje specializace v našem týmu je spojena s oblastí sociálních služeb a samozřejmě služeb veřejných, s touto oblastí souvisejících. Dále se chci  zaměřit na proces aktualizace dlouhodobější a smysluplné strategie rozvoje města. Strategie by měla být komplexní, komunikovaná s občany a měla by v maximální možné míře reflektovat vůli občanů v rozsahu, v kterém za její tvorbu a naplňování přijmou zodpovědnost. Osobně si od své účasti ve volbách také slibuji, že mi tento krok v budoucnosti umožní vyjadřovat se k věcem bez toho, abych měl pocit, že patřím mezi lidi, co jen kibicují a přitom se o nic nikdy nepokusili. Také mne zajímá, jestli je pravda to, co jsem zmiňoval na začátku mého profilu, tedy, zda ve všech případech politika kazí charakter a nemůže to být náhodou také jinak.