Ing. Jiří Záliš

  • Jiří Zálišnarozen před 50ti lety v Rychnově nad Kněžnou
  • absolvent gymnázia V. Makovského v Novém Městě na Moravě a následně VŠCHT Pardubice, oboru technická ochrana životního prostředí
  • současné zaměstnání – regionální manažer společnosti EKO-KOM, a.s.
  • členství ve stranách – nečlen, byť  celoživotně založením homo politicus
  • co mám rád – společnost přátel, smích, hory, zdravý rozum, dobré víno, …
  • co rád nemám – přezíravost a aroganci, populismus, hloupost, sýry, …
  • proč kandiduji – nadávat na poměry prostě nestačí - pokud chci něco měnit, musím proto něco udělat nebo se o to alespoň pokusit

Ač dle rodného listu místní rodák, celé své dětství a mládí jsem prožil na Vysočině a do Týniště nad Orlicí jsem se vrátil až v roce 1990. Přestože k Vysočině mám dodnes velmi vřelý vztah, postupně jsem se naučil vnímat svoje dnešní bydliště i jako svůj domov.  Profesně se víceméně celou dobu věnuji oboru, který jsem vystudoval – po začátcích ve velké projekční firmě jsem od roku 1992 až do  roku 2013 působil v oblasti státní správy životního prostředí (na OkÚ Rychnov n. K., MěÚ Kostelec n. Orl. a MěÚ Ústí nad Orlicí). Kromě jiného mi právě i tato práce hodně pomohla k „adaptaci“ v novém prostředí, neboť mi umožnila, ba přímo mne nutila, poznat krajinu Poorlicka a její, pro mne často  skryté, půvaby.   

Řadu let jsem pracoval pro jiná města a na sledování dění v tom vlastním mi zbývalo málo času i energie. To je věc, kterou bych chtěl změnit a trochu aktivněji se podílet na fungování veřejného prostoru, který mne bezprostředně obklopuje. Praxe ve státní (veřejné) správě dnes bohužel není  pro mnohé nejlepším doporučením, nicméně určité zkušenosti zcela nepochybně přináší. Pro mne v obecné rovině zejména poznání, jak důležitý je dialog, a že pokud je vůle, jde i v dnešní době řešit věci se zdravým rozumem. A to nejpodstatnější - že správným směrem půjdeme pouze tehdy, bude-li správu věcí veřejných provázet racionalita, odpovědnost a komunikace.