Bc. Jindra Koldinská

Bc. Jindra Koldinská46 let, narodila jsem se a žiji v Týništi nad Orlicí, pracuji jako supervizor, poradce, konzultant, lektor a specializovaný odborník v oblasti sociálních a veřejných služeb po celé ČR.

V rámci své profese jezdím dosti po vlastech českých i moravských, ale vždy se nejraději vracím domů, do Týniště. Mám ráda přírodu, která toto místo obklopuje a lidi, kteří zde žijí.

Moje zásady, kterých se snažím po celý život držet, a které bych chtěla převést i do služby pro občany Týniště je především poctivá práce, bez které nemůže s čistým svědomím člověk sklízet žádné úspěchy a nic se nemůže podařit. Tolerance k druhým lidem a jejich názorům, neboť každý má právo vyjadřovat své postoje k věcem, které se jej dotýkají, a k chybám, kterých se každý může dopustit, protože „není hanba upadnout, ale zůstat dlouho ležet“. Je pro mě nesmírně důležitá svoboda informací, projevu a úcta k lidem zkušeným, moudrým, ale i k těm, kteří neměli tolik štěstí jako já, a přesto se perou se ctí se životem, nebo k lidem na sklonku života, nemocným, umírajícím. Ti, kteří si nemohou sami obstarat své věci, si zaslouží naší pozornost a nemělo by nám nikdy být zatěžko jim podat pomocnou ruku.

Jako nesmírně důležité vidím vzdělání, nejen klasické formální, ale zejména schopnost, chuť a vůle učit se celý svůj život, takové spoluobčany obdivuji a chtěla bych podporovat i aktivity spojené s celoživotním učením a se vzájemným obohacováním se jeden druhého. Povznáší mě kultura, divadlo, ze kterého jsem vzešla, miluji hudbu, knihy a filmy, když jen trochu mohu, ráda shlédnu výstavu. Sama se věnuji svému koníčku, kterým je fotografování. Kultura a umění je, dle mého názoru mocnou věcí, která dokáže lidi sblížit, rozesmát, rozplakat, rozezpívat a hlavně jim přinést mnoho radosti.

Jako poslední bych ráda uvedla, že práci v komunální politice vnímám hlavně jako službu, ne jako získání výsadního postavení nebo zaměstnání. Mám svou práci, která mě uspokojuje a naplňuje, jsem uznávanou autoritou ve svém oboru, mám svou rodinu a blízké přátele, které bezvýhradně miluji, ale mám také chuť, pokud mi síly a zdraví dovolí udělat něco pro své město.