Mgr. Ing. Ivan Ládr (47 let)

Ivan LádrZaměstnání

Jednatel společnosti Condec spol. s r.o. zabývající se dekorací skla pro pivovary, advokátní koncipient

Vzdělání

Gymnázium J.K. Tyla v Hradci Králové
Vysoká škola ekonomická, obchodní fakulta
Vzdělávací program pro certifikované účetní (stupeň bilanční účetní)
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Rodina

Ženatý, 3 děti (25, 24, 18 let)

Zájmy

Najde-li se čas,  s radostí sednu na kolo a jezdím po bližším i vzdálenějším okolí.Krajina kolem Týniště je pro cykloturistiku jako stvořená. Stejně tak mne těší pěší turistika, a to hlavně na horách. Nedávno jsem znovuobjevil Krkonoše, tak doufám, že se tam budu moci v brzké době na pár túr vypravit. Rád si přečtu beletrii i literaturu o historii.V poslední době mi na stole ležely hlavně právnické knihy, neboť jsem dokončoval právnická studia. Právo je můj velký koníček, tak mi i dnes rukama prochází hlavně knížky o právu. Potěší mne zajít na houby nebo na ryby.

Proč kandiduji do zastupitelstva?

V Týništi n.Orl. žiji o roku 1997. Není mi lhostejné, co se v našem městě děje. Od minulých voleb jsem sledoval práci vedení města i celého zastupitelstva. Své postřehy jsem se snažil zachytit na tyniste.blog.cz. Jsem přesvědčen, že, pokud se jedná o samosprávu a městský úřad, máme v Týništi hodně co zlepšovat. Rád bych k těmto zlepšením svým úsilím ve spolupráci s kolegy z Nezávislého sdružení Nové Týniště, případně i s lidmi z jiných kandidátek, pokud by se chtěli na pozitivních změnách podílet, přispěl.

Nešvary, které kritizujeme v Týništi, zapadají do nezdravé správy veřejných záležitostí v České republice celkově. Mrzí mne, když kolem sebe sleduji, jak lidé ztrácí víru v to, že se jim od veřejných orgánů dostane spravedlnosti, že se s penězi, které se od lidí vyberou, zachází smysluplným způsobem, že vůbec  má smysl chodit k volbám.

Není se ale čemu divit, když kolem nás masivně probíhají procesy, při nichž někteří bez zásluh bohatnou prostřednictvím nespravedlivých dotací, parazitováním na penězích daňových poplatníků (nemluvě o korupci a jiných formách krádeže) a jiní jsou pouze v pozici těch, kdo tyto účty mají platit prostřednictvím DPH, kterou všichni odvádíme z každé koruny utracené za chleba, daně z příjmů, kterou nám strhnou na výplatní pásce, prostřednictvím podpory solárních energií, která se nám promítne do účtů za elektřinu, apod.

Jsem optimista a věřím, že svět může být lepší. V celostátním měřítku to bude trvat roky. Na úrovni Týniště nad Orlicí  ovšem máme šanci ovlivnit dění mnohem snadněji.

Uskutečněním programových bodů Nezávislého sdružení Nové Týniště ve spolupráci se všemi, kdo rovněž nejsou spokojeni se současnou situací, bych chtěl přispět k tomu, aby lidé v Týništi n.Orl.  snáze nacházeli pracovní uplatnění, možnosti vyžití a odpočinku dle svých představ, i bezproblémové uspokojování jejich životních potřeb, a rovněž aby každý občan měl pocit, že Týniště je i jeho město, nejen město pro vyvolené.

V čem vidím největší slabiny města?

V nedostatečné diskusi jak na úrovni občan město, tak mezi představiteli města, což vede k chybějícím alternativám řešení praktickým problémů (pak se realizují projekty, k nimž se občané nemohli vyslovit, pokud se jedná o jejich realizaci vůbec, tak i pokud jde o způsob provedení, jak tomu bylo v případě rekonstrukce kulturního domu, kterou žádný ze subjektů zastoupených v současném zastupitelstvu v této podobě neměl ve volebním programu, přesto se na projekt vynaloží kolem pětiny rozpočtových prostředků za volební období), v nedostatečné otevřenosti města a informovanosti občanů, což oslabuje zájem občanů o dění na radnici i kontrolu představitelů města ze strany veřejnosti. Rovněž mi u současného vedení města chybí dostatečná odpovědnost ve vztahu ke svěřenému majetku, což se projevilo např. vyhazováním statisíců korun do kapes soukromých firem (Penny atd.), nevýhodným pronájmem Dělnického domu apod.

Co mám na/v Týništi nad Orlicí nejraději?

Okolní přírodu, lesy, řeku Orlici, činorodé a poctivé lidi, kteří nestojí s nataženou rukou a nečekají, až jim do dlaně někdo vloží vstupenku do šťastného života, ale snaží se uspořádat si své živobytí, rodinné zázemí a celkově život dle svých představ.