Nezávislé sdružení Nové Týniště

Nezávislé sdružení Nové Týniště (sdružení nezávislých kandidátů a Strany svobodných občanů) se poprvé účastnilo komunálních voleb v Týništi nad Orlicí v roce 2010 s programem rozchodu s dosavadní praxí vedení města. Program pro volby v roce 2010 je k dispozici na tomto odkazu. Volby v roce 2010, pokud se jedná o počet získaných hlasů, byly pro Nezávislé sdružení Nové Týniště vcelku úspěšné, když jako nováček získalo 3.328 hlasů (8,5 %) a jeden zastupitelský mandát. SNK Evropští demokraté se zhruba o 1000 hlasů více získalo 2 zastupitelské mandáty. TOP09 s méně než dvojnásobkem hlasů obdrželo 3 zastupitelské mandáty. KDÚ-ČSL oproti tomu získala pouhých 3,48% hlasů a žádný její zástupce se do zastupitelstva nedostal.

Zisk jednoho mandátu Nezávislému sdružení Nové Týniště bohužel nedával možnost prosadit jeho program radikální změny chování představitelů města a rozhodovacích mechanismů. Ihned po volbách se totiž vytvořila nepsaná koalice ODS (Ing. Matička), ČSSD (Ing. Lesenská), SNK Evropští demokraté (pan Nadrchal), SNK Sportovci městu (Bc. Tichá), která realizovala nezveřejněný program často náhodných kroků (posledním takovým krokem byla realizace rekonstrukce kulturního domu). Přitom se těšila tiché podpoře KSČM, jejíž zastupitelé v naprosté většině případů hlasovali v průběhu volebního období pro návrhy přednesené radou města reprezentovanou starostou Matičkou. Kupodivu obdobným způsobem jako KSČM se chovala i TOP09 pod vedením svého lídra Koldinského, jež asi mnohé zklamala tím, že nesplnila svou opoziční roli. Zisk jednoho mandátu Nezávislým sdružením Nové Týniště umožňoval s ohledem na pravomoci, jež každý jednotlivý zastupitel má, posílit kontrolu jednotlivých kroků vedení města, kontrolu fungování pracovníků městského úřadu a vystoupeními při jednáních zastupitelstva se pokusit ovlivnit rozhodování zastupitelstva. Bohužel došlo k tomu, že zastupitel Petr Zábrodský, který se stal zastupitelem za Nezávislé sdružení Nové Týniště, tímto způsobem svůj mandát nevyužil a zradil program Nezávislého sdružení Nové Týniště. Z tohoto důvodu se s ním Nezávislé sdružení Nové Týniště krátce po volbách v roce 2010 rozešlo a omluvilo se voličům za špatný výběr kandidáta – příslušný text prohlášení.

Vzniklou situaci jsme se snažili řešit simulováním opozice s využitím práv běžného občana a po celé volební období jsme se účastnili jednání zastupitelstev, sledovali, kritizovali a na tyniste.blog.cz zachycovali jednání a rozhodování orgánů města. Domníváme se, že jsme tímto postupem v řadě případů i ovlivnili některá rozhodnutí, o čemž budeme blíže informovat v průběhu volební kampaně před komunálními volbami v roce 2014.

Pro volby v roce 2014 jsme si z minulých voleb vzali ponaučení a snažili se jsme se maximální pozornost věnovat sestavení kandidátky tak, aby se neopakovala situace, kdy nás náš kandidát po zvolení za zastupitele zradí. 11.8.2014 jsme na registrační úřad předložili konečnou podobu naší kandidáty, se kterou v brzké době veřejnost seznámíme. Rovněž jsme pochopili, že žádný ze subjektů, jež jsou v současné době v zastupitelstvu reprezentovány, nemá zájem na uskutečnění podstatnějších změn oproti současnému stavu, což po celé čtyři roky tyto subjekty potvrzovaly svým hlasováním. Nemůžeme se proto spoléhat na to, že program změn povede nějaký jiný subjekt, se kterým bychom pouze spolupracovali nebo jej podpořili. Musíme usilovat o co nejvyšší volební výsledek, jenž by nám dával v zastupitelstvu sílu změny aktivně prosazovat. Znamená to náročný cíl dosáhnout přes 20% hlasů voličů. KSČM v roce 2010 získala 21,62% hlasů a 4 zastupitelské mandáty, což je dle nás naprosté minimum pro to, aby bylo možné reformní program prosazovat.

V současné době se chystáme představit naše kandidáty. Vypracovali jsme rovněž východiska volebního programu Nezávislého sdružení Nové Týniště (sdružení nezávislých kandidátů a Strany svobodných občanů), jež jsou k dispozici na tomto odkazu. Na základě těchto východisek vypracováváme podrobný program pro komunální volby v roce 2014, jenž zčásti naváže na program z roku 2010 a postoje zveřejněné v průběhu volebního období na tyniste.blog.cz. Na tvorbě programu se může účastnit kdokoliv z týnišťských spoluobčanů, o což jsme veřejnost již několikrát v průběhu roku 2014 požádali.

Náš postoj k současné situaci v Týništi nad Orlicí vcelku vystihuje slogan, který jsme použili na pozvánce na setkání s občany, které se konalo 8.6.2014, jenž zní:

„Je čas otočit kormidlo a vzít si příklad z měst, kde to doopravdy funguje.“